О могућности педагогијске науке од опште вредности / написао Вилхелм Дилтај


  COBISS

  DILTHEY, Wilhelm, 1833-1911 О могућности педагогијске науке од опште вредности / написао Вилхелм Дилтај ; превео Милан Шевић. - 2. поправљено изд. - Београд : Рајковић и Ћуковић, 1914 (И светски рат) ([б. м. : б. и.]). - 30 стр. ; 22 cm. - (Педагогијска књижница ; св. 1) (Брош.) 37.012 COBISS.SR-ID 512298413

  Подршка

  HTML5 Powered CSS3 Powered jquery Powered Javascript Powered SEO Powered

  Партнер

  Партнер - Mинистарство културе и информисања
  УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У КРАГУЈЕВЦУ Aдреса: Улица слободе бб, 34000 Крагујевац, Србија Tелефон: +381 34 300-299, +381 34 302-219 Факс: +381 34 370 299

  Број дигитализованих књига:

  Социјалне мреже

  Icon Icon Icon