Модерни проблеми у биологији, Чарлс Сеџвик Минот

    COBISS

    MINOT, Charles Sadwick, 1852-1914 Модерни проблеми у биологији / написао Чарлс Сеџвик Минот ; превео Славко Шећеров. - Земун ; Београд ; Панчево : Напредак, 1914 (Панчево : Напредак). - 141 стр.;XVI listova s tablama ; 19 cm. - (Културни проблеми ; 8) Примедбе : стр. 133-141. 574/578 COBISS.SR-ID 18284551

    Подршка

    HTML5 Powered CSS3 Powered jquery Powered Javascript Powered SEO Powered

    Партнер

    Партнер - Mинистарство културе и информисања
    УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У КРАГУЈЕВЦУ Aдреса: Улица слободе бб, 34000 Крагујевац, Србија Tелефон: +381 34 300-299, +381 34 302-219 Факс: +381 34 370 299

    Број дигитализованих књига:

    Социјалне мреже

    Icon Icon Icon