Манастир св. Јована Бигорског : код Дебра


  COBISS

  MARJANOVIĆ, Čedomir Српски споменици у новој Србији. 2, Манастир св. Јована Бигорског : код Дебра / саставио Чед.[Чедомир] Марјановић. - Скопље : Издање Словенске школе, 1914 (Београд : Д. Грегорић). - 88 стр. : илустр. ; 23 cm. - (Библиотека Словенске школе ; књ. 2) (Картон) 726.7(497.17) COBISS.SR-ID 513169813

  Подршка

  HTML5 Powered CSS3 Powered jquery Powered Javascript Powered SEO Powered

  Партнер

  Партнер - Mинистарство културе и информисања
  УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У КРАГУЈЕВЦУ Aдреса: Улица слободе бб, 34000 Крагујевац, Србија Tелефон: +381 34 300-299, +381 34 302-219 Факс: +381 34 370 299

  Број дигитализованих књига:

  Социјалне мреже

  Icon Icon Icon