Рефлексије једног болесног човека у ропству 1917 год.
  SAVATIJEVIĆ, Voja S.
          Рефлексије једног болесног човека у ропству 1917 год. / Вој. С. Саватијевић. - Ниш : "Гутенберг", 1918 ([б. м. : б. и.]). - 70 стр. ; 20 cm.

  (Брош.)
  821.163.41-4

  COBISS.SR-ID 73650183

  Подршка

  HTML5 Powered CSS3 Powered jquery Powered Javascript Powered SEO Powered

  Партнер

  Партнер - Mинистарство културе и информисања
  УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У КРАГУЈЕВЦУ Aдреса: Улица слободе бб, 34000 Крагујевац, Србија Tелефон: +381 34 300-299, +381 34 302-219 Факс: +381 34 370 299

  Број дигитализованих књига:

  Социјалне мреже

  Icon Icon Icon