Потоњи часи по српство


  RADOSAVLJEVIĆ-Bdin, Stevan J.
          Потоњи часи по српство / Бдин. - Београд : Штампарија Светозара Николића, 1890. - 40 стр. ; 18 cm

  Пуно име аутора преузето ван публикације. - Садржи пет књ., накнадно увезаних и укоричених у једну. - Садржај: Шта ће напослетку бити од Србије, 1891; Прогонство Краљице Наталије, 1891 (Народна библиотека за политику, 3) ; Револуција одозго и одоздо, 1891 (Народна библиотека за политику, 4) ; Несташне мисли, 1891 (Народна библиотеказа политику, 5)

  949.711"18"

  COBISS.SR-ID 513649813

  Подршка

  HTML5 Powered CSS3 Powered jquery Powered Javascript Powered SEO Powered

  Партнер

  Партнер - Mинистарство културе и информисања
  УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У КРАГУЈЕВЦУ Aдреса: Улица слободе бб, 34000 Крагујевац, Србија Tелефон: +381 34 300-299, +381 34 302-219 Факс: +381 34 370 299

  Број дигитализованих књига:

  Социјалне мреже

  Icon Icon Icon