IUSTINIANI Institutiones = Јустинијанове Институције

  COBISS

   IUSTINIANI Institutiones = Јустинијанове Институције / превео с латинскога на српски Лујо Бакотић. - Београд : Г. Кон : Архив за правне и друштвене науке, 1912 (Београд : "Доситије Обрадовић"). - 319 стр. ; 24 cm

  Текст упоредо на срп. и лат. језику. - Регистар.

  (Картон)
  347(37)

  COBISS.SR-ID 19211271

  Подршка

  HTML5 Powered CSS3 Powered jquery Powered Javascript Powered SEO Powered

  Партнер

  Партнер - Mинистарство културе и информисања
  УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У КРАГУЈЕВЦУ Aдреса: Улица слободе бб, 34000 Крагујевац, Србија Tелефон: +381 34 300-299, +381 34 302-219 Факс: +381 34 370 299

  Број дигитализованих књига:

  Социјалне мреже

  Icon Icon Icon