Djela Petra Zoranića Antuna Sasina Savka Gučetića Bendeviševića

  COBISS

  ZORANIĆ, Petar, 1508-1569
          Djela Petra Zoranića Antuna Sasina Savka Gučetića Bendeviševića. - Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1888 (Zagreb : tisak dioničke tiskare). - XIX, [1], 322, [1] str. ; 24 cm. - (Stari pisci hrvatski ; knj. 16)

  Str. [V]-XIX: Petar Zoranić; Antun Sasin; Savko Gučetić Bendevišević / Pero Budmani. - Iz sadržaja: Malahna komedija od pira; Filide; Flora; San; Drugi san; U pohvalu pjesnika dubrovačkijeh;U slavu i hvalu lijepijeh od grada gospoja; Antun Sassi u smrt gospodina Giva Simova Bunića, svoga draga prijatelja; U smrt istoga;Antun Sassi u smrt Marina Držića; Žalos Luvenice u smrt Pavla Torelli;Robińica; Mrnarica; Mužika od Crevlara; Riječi jednoga lubovnika; Prisvijetlomu vlastelinu Givu Sima Bunica Antun Sassi pozdravlenje i poklon; Vrtari / Antun Sasin.

  821.163.42.09-82

  COBISS.SR-ID 19585799

  Подршка

  HTML5 Powered CSS3 Powered jquery Powered Javascript Powered SEO Powered

  Партнер

  Партнер - Mинистарство културе и информисања
  УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У КРАГУЈЕВЦУ Aдреса: Улица слободе бб, 34000 Крагујевац, Србија Tелефон: +381 34 300-299, +381 34 302-219 Факс: +381 34 370 299

  Број дигитализованих књига:

  Социјалне мреже

  Icon Icon Icon