УПУСТВА за средње школе у Краљевини Србији

  COBISS

          УПУСТВА за средње школе у Краљевини Србији. Методска упуства. 1 : општи део. - Београд : Државна штампарија Краљевине Србије, 1913. - 95 стр. ; 26 cm

  П. о.: Просветни гласник.

  371.3:373.5(497.11)"1913"(083.1)

  COBISS.SR-ID 65128967

  Подршка

  HTML5 Powered CSS3 Powered jquery Powered Javascript Powered SEO Powered

  Партнер

  Партнер - Mинистарство културе и информисања
  УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У КРАГУЈЕВЦУ Aдреса: Улица слободе бб, 34000 Крагујевац, Србија Tелефон: +381 34 300-299, +381 34 302-219 Факс: +381 34 370 299

  Број дигитализованих књига:

  Социјалне мреже

  Icon Icon Icon