Приповијести Стјепана Митрова Љубише

  COBISS

  LJUBIŠA, Stjepan Mitrov, 1824-1924
          Приповијести / Стјепана Митрова Љубише. - Панчево : Наклада књижаре браће Јовановића, 1882 (Панчево : Штампарија браће Јовановића). - XВИ, 386 стр. : ауторова слика ; 19 cm

  (Платно.)
  821.163.41-32

  COBISS.SR-ID 22868999

  Подршка

  HTML5 Powered CSS3 Powered jquery Powered Javascript Powered SEO Powered

  Партнер

  Партнер - Mинистарство културе и информисања
  УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У КРАГУЈЕВЦУ Aдреса: Улица слободе бб, 34000 Крагујевац, Србија Tелефон: +381 34 300-299, +381 34 302-219 Факс: +381 34 370 299

  Број дигитализованих књига:

  Социјалне мреже

  Icon Icon Icon