Две студентске расправе И. Руварца


  COBISS

  RUVARAC, Ilarion, 1832-1905
          Две студентске расправе И. Руварца : прештампане из "Седмице" Листа за науку и забаву за г. 1856. и 1857. и његовим трошком : поводом наумљеног састанка у Бечу г. 1884. оних Срба и Хрвата, који су се у годинама 1850-1854 тамо ради науке бавили, издане. - Нови Сад : аутор, 1884 (Нови Сад : Штампарија А. Пајевића). - VII, 116 стр. ; 22 cm

  П. о.: Седмица; 1856, 1857.

  Садржај:
  Преглед домаћих извора старе српске повеснице
  Прилог к испитивању српских јуначких песама
  821.163.41.09-13:398
  930.2(497.11)"11/18" 821.163.41-4 COBISS.SR-ID 6657287

  Подршка

  HTML5 Powered CSS3 Powered jquery Powered Javascript Powered SEO Powered

  Партнер

  Партнер - Mинистарство културе и информисања
  УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У КРАГУЈЕВЦУ Aдреса: Улица слободе бб, 34000 Крагујевац, Србија Tелефон: +381 34 300-299, +381 34 302-219 Факс: +381 34 370 299

  Број дигитализованих књига:

  Социјалне мреже

  Icon Icon Icon