Отачаственица


   COBISS

  VUKIĆEVIĆ, Nikola Đ., 1830-1910
          Отачаственица : спомоћна књига за учење отачаственог и општег земљописа, српске и отачаствене повеснице у српским народним школама. Св. 1, Отачаствени и општи земљопис : за српску децу : са особитим обзиром на земље у којима наш народ живи / по најновијим и најбољим изворима написао Никола Ђ. Вукићевић. - Панчево : Браћа Јовановић, 1873 (Панчево : Јовановић и Павловић). - 124 стр. ; 20 cm.

  37.016:91(075.2)

  COBISS.SR-ID 79627783

  Подршка

  HTML5 Powered CSS3 Powered jquery Powered Javascript Powered SEO Powered

  Партнер

  Партнер - Mинистарство културе и информисања
  УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У КРАГУЈЕВЦУ Aдреса: Улица слободе бб, 34000 Крагујевац, Србија Tелефон: +381 34 300-299, +381 34 302-219 Факс: +381 34 370 299

  Број дигитализованих књига:

  Социјалне мреже

  Icon Icon Icon