У златном Прагу : утисци и опажана с пута на свесловенски соколски слет

  COBISS

   
         У златном Прагу : утисци и опажана с пута на свесловенски соколски слет. - Крагујевац : Будућност, 1914 ([б. м. : б. и.]). - 75, 7 стр. : илустр. ; 17 цм

  На врху насл. стр.: Краг. Соколско Друштво "Душан Силни". - Прилог: стр. [1]-7.

  (Брош.)
  821.163.41-992

  COBISS.SR-ID 513642645

  Подршка

  HTML5 Powered CSS3 Powered jquery Powered Javascript Powered SEO Powered

  Партнер

  Партнер - Mинистарство културе и информисања
  УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У КРАГУЈЕВЦУ Aдреса: Улица слободе бб, 34000 Крагујевац, Србија Tелефон: +381 34 300-299, +381 34 302-219 Факс: +381 34 370 299

  Број дигитализованих књига:

  Социјалне мреже

  Icon Icon Icon