Српско - италијански спор : приказан у два противречна експозеа

  COBISS

  ILIJĆ, Stevan
          Српско - италијански спор : приказан у два противречна експозеа / од бр. Илијћа ; превод са француског. - Париз : [б. и.], 1917 (Загреб : Хрватски штампарски завод). - 83 стр., [1] пресавијен лист са картом ; 24 cm

  Кор. насл. - Библиографија: стр. 83.

  327(497.11:450)"19"

  COBISS.SR-ID 13888775

  Подршка

  HTML5 Powered CSS3 Powered jquery Powered Javascript Powered SEO Powered

  Партнер

  Партнер - Mинистарство културе и информисања
  УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У КРАГУЈЕВЦУ Aдреса: Улица слободе бб, 34000 Крагујевац, Србија Tелефон: +381 34 300-299, +381 34 302-219 Факс: +381 34 370 299

  Број дигитализованих књига:

  Социјалне мреже

  Icon Icon Icon