Србија и Арбанија

  COBISS

  TUCOVIĆ, Dimitrije, 1881-1914
          Србија и Арбанија : један прилог критици завојевачке политике српске буржоазије / Д. Туцовић. - Београд : Нова штампарија С. Раденковића и брата, 1914. - 118 стр. ; 21 цм

  327(497.11:496.5)"18/19"
  323.1(497.11:496.5)"18/19"

  COBISS.SR-ID 11326471

  Подршка

  HTML5 Powered CSS3 Powered jquery Powered Javascript Powered SEO Powered

  Партнер

  Партнер - Mинистарство културе и информисања
  УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У КРАГУЈЕВЦУ Aдреса: Улица слободе бб, 34000 Крагујевац, Србија Tелефон: +381 34 300-299, +381 34 302-219 Факс: +381 34 370 299

  Број дигитализованих књига:

  Социјалне мреже

  Icon Icon Icon