Никола Тесла и његова открића : са сликом Теслином и 189 слика у тексту

  COBISS

  STANOJEVIĆ, Đorđe M.
          Никола Тесла и његова открића : са сликом Теслином и 189 слика у тексту / од Ђ. М. Станојевића. - Београд : Штампарија Краљевине Србије, 1894. - VI, [2], 340 str., [1] list s tablom : илустр. ; 23 cm

  621.3(497.1):929 Tesla

  COBISS.SR-ID 44276743

  Подршка

  HTML5 Powered CSS3 Powered jquery Powered Javascript Powered SEO Powered

  Партнер

  Партнер - Mинистарство културе и информисања
  УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У КРАГУЈЕВЦУ Aдреса: Улица слободе бб, 34000 Крагујевац, Србија Tелефон: +381 34 300-299, +381 34 302-219 Факс: +381 34 370 299

  Број дигитализованих књига:

  Социјалне мреже

  Icon Icon Icon