Србија на Истоку


  COBISS


  MARKOVIĆ, Svetozar, 1846-1875
  Србија на Истоку / Светозар Марковић. - У Новоме Саду : Српска народна задружна штампарија, 1872 (Ниш : Просвета). - IV, 160 стр., 19 стр. ; 19 cm

  Стр. 1-19: Рађање Светозареве Србије на истоку/ Мирослав Р. Ђорђевић.

  329.14:323.33(497.11)"18"

  COBISS.SR-ID 13952775

  Подршка

  HTML5 Powered CSS3 Powered jquery Powered Javascript Powered SEO Powered

  Партнер

  Партнер - Mинистарство културе и информисања
  УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У КРАГУЈЕВЦУ Aдреса: Улица слободе бб, 34000 Крагујевац, Србија Tелефон: +381 34 300-299, +381 34 302-219 Факс: +381 34 370 299

  Број дигитализованих књига:

  Социјалне мреже

  Icon Icon Icon