Фаради и његова открића
  DOWNLOAD
  TYNDALL, John, 1820-1893
  Фаради и његова открића / написао Џон Тиндл ; на српски превео Андра С. Книћанин. - Београд : Штампарија Задруге штампарских раденика, 1880. - 212, [2] стр. ; 23 cm.

  53/54.001:929 Faraday

  COBISS.SR-ID 81631751

  Подршка

  HTML5 Powered CSS3 Powered jquery Powered Javascript Powered SEO Powered

  Партнер

  Партнер - Mинистарство културе и информисања
  УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У КРАГУЈЕВЦУ Aдреса: Улица слободе бб, 34000 Крагујевац, Србија Tелефон: +381 34 300-299, +381 34 302-219 Факс: +381 34 370 299

  Број дигитализованих књига:

  Социјалне мреже

  Icon Icon Icon