Јадници : роман Виктора Ига


  DOWNLOAD
  HUGO, Victor, 1802-1885
  Јадници : роман Виктора Ига. 16 / с француског превео Мита Ракић. - Београд : Краљевско-српска државна штампарија, 1886. - 110 стр. ; 15 cm

  (Брош.)
  821.133.1-31

  COBISS.SR-ID 65561351

  Подршка

  HTML5 Powered CSS3 Powered jquery Powered Javascript Powered SEO Powered

  Партнер

  Партнер - Mинистарство културе и информисања
  УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У КРАГУЈЕВЦУ Aдреса: Улица слободе бб, 34000 Крагујевац, Србија Tелефон: +381 34 300-299, +381 34 302-219 Факс: +381 34 370 299

  Број дигитализованих књига:

  Социјалне мреже

  Icon Icon Icon