Одбрана Косовога Поља


  BOJOVIĆ, Petar, 1848-1945
      Одбрана Косовога Поља 1915. г. и заштита одступања српске војске преко Албаније и Црне Горе : одломак из мојих мемоара : у прилогу скица Србије 1:1,500.000 и карта Скопље-Приштина 1:200.000 / Пет. [Петар] Бојовић. - Београд : Г. Кон, 1922 (Београд : "Вук Караџић"). - 111 стр., [2] пресавијена листа са геогр. картама ; 20 cm

  Недостаје задњи кор. лист: УБКГ

  (Брош.)
  94(497.115)"1915"(093.3)
  821.163.41-94

  COBISS.SR-ID 79994119

  Подршка

  HTML5 Powered CSS3 Powered jquery Powered Javascript Powered SEO Powered

  Партнер

  Партнер - Mинистарство културе и информисања
  УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У КРАГУЈЕВЦУ Aдреса: Улица слободе бб, 34000 Крагујевац, Србија Tелефон: +381 34 300-299, +381 34 302-219 Факс: +381 34 370 299

  Број дигитализованих књига:

  Социјалне мреже

  Icon Icon Icon