Хипотеза X  COBISS/OPAC


  ХИПОТЕЗА "X" / написао анонимни талијански писац ; [превео с талијанског оригинала Панта Драшкић]. - Београд : Г. Кон, 1937 (Београд : "Драг. Грегорић"). - 178 стр., [6] пресавијених листова с геогр. картама ; 24 cm. - (Војна библиотека ; књ. 2)

  Превод дела: L'ipotesi "H". - Стр. [5]: Предговор / Живко Г. Павловић. - Стр. [7]-8: Предговор преводиоца / Панта Драшкић.

  (Картон)

  94(100)"1914/1918"(093.3)

  355.48"1914/1918"(093.3)

  821.131.1-94

  COBISS.SR-ID 512197813

  Подршка

  HTML5 Powered CSS3 Powered jquery Powered Javascript Powered SEO Powered

  Партнер

  Партнер - Mинистарство културе и информисања
  УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У КРАГУЈЕВЦУ Aдреса: Улица слободе бб, 34000 Крагујевац, Србија Tелефон: +381 34 300-299, +381 34 302-219 Факс: +381 34 370 299

  Број дигитализованих књига:

  Социјалне мреже

  Icon Icon Icon