Узроци нашег пораза

  COBISS/OPAC

  KRAUSS, Alfred, 1862-1938

  Узроци нашег пораза : успомене и расуђивања из светског рата / написао Алфред Краус ; [дело превео с немачког оригинала Чедомир Јањчић]. - Београд : Г. Кон, 1938 ([Београд] : "Драг. Грегорић"). - 352 стр., [19] листова с таблама : скице ; 24 cm. - (Војна библиотека ; књ. 9)

  Превод дела: Die Ursachen unserer niederlage. - Стр. [5]-8: Предговор / Милутин Д. Лазаревић.

  (Картон)
  355.4(439.5)"1914/1918"(093.3)
  94(439.5)"1914/1918"(093.3)

  COBISS.SR-ID 132357383

  Подршка

  HTML5 Powered CSS3 Powered jquery Powered Javascript Powered SEO Powered

  Партнер

  Партнер - Mинистарство културе и информисања
  УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У КРАГУЈЕВЦУ Aдреса: Улица слободе бб, 34000 Крагујевац, Србија Tелефон: +381 34 300-299, +381 34 302-219 Факс: +381 34 370 299

  Број дигитализованих књига:

  Социјалне мреже

  Icon Icon Icon