Пробој немачко-бугарског фронта : 15-ог септембра 1918. године  COBIS/OPAC


  PHOTIADÈS, Constantin

  Пробој немачко-бугарског фронта : 15-ог септембра 1918. године : (са једном скицом) / превео са француског Миливој Ј. Николајевић. - Београд : Штампарија "Доситије Обрадовић", 1921. - VIII, 141 стр., [1] пресавијен лист с мапом ; 23 cm. - (Славна дела српске војске)

  "Преведено из La Revue de Paris св. 15/IX 919 Бр. 18; 15/XI 919 Бр. 22 и 15/I 920 Бр. 2. Чланак La Viçtoire des alliés en Orient" --> str. 1. - Стр. [III]-VIII: Предговор / Мил.[Миливој] Ј. Николајевић. - Напомене уз текст. - Књ. прекоричена: УБКГ

  Садржај с насл. стр.:
  Прва годишњица добропољске битке
  Генеза солунске офанзиве
  Слом Бугарске
  Борбе на Балкану.  94(497)"1918"


  94(497.11)"1918"


  355.48(497.11)"1918"

  COBISS.SR-ID 13135623

  Подршка

  HTML5 Powered CSS3 Powered jquery Powered Javascript Powered SEO Powered

  Партнер

  Партнер - Mинистарство културе и информисања
  УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У КРАГУЈЕВЦУ Aдреса: Улица слободе бб, 34000 Крагујевац, Србија Tелефон: +381 34 300-299, +381 34 302-219 Факс: +381 34 370 299

  Број дигитализованих књига:

  Социјалне мреже

  Icon Icon Icon