Стварање заједничке државе Срба, Хрвата и Словенаца II
  DOWNLOAD
  COBISS/OPAC

  JOVANOVIĆ, Jovan M., 1869-1939

  Стварање заједничке државе Срба, Хрвата и Словенаца. Књ. 2 / написао Јов.[Јован] М. Јовановић. - Београд : Српска књижевна задруга, 1929 (Београд : Млада Србија). - 198 стр. ; 19 cm. - (Српска књижевна задруга ; коло 32, бр. 215)

  (Пл.)

  94(497.1)"1914/1918"

  COBISS.SR-ID 10525447

  Подршка

  HTML5 Powered CSS3 Powered jquery Powered Javascript Powered SEO Powered

  Партнер

  Партнер - Mинистарство културе и информисања
  УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У КРАГУЈЕВЦУ Aдреса: Улица слободе бб, 34000 Крагујевац, Србија Tелефон: +381 34 300-299, +381 34 302-219 Факс: +381 34 370 299

  Број дигитализованих књига:

  Социјалне мреже

  Icon Icon Icon