Убиство аустриског престолонаследника Фердинанда


  DOWNLOAD
  COBISS/OPAC

  STANOJEVIĆ, Stanoje

  Убиство аустриског престолонаследника Фердинанда : прилози питању о почетку Светског рата / Ст. [Станоје] Станојевић. - Београд : Напредак, 1923 (Београд : Родољуб). - 54 стр. ; 20 cm
  (Брош.)

  323.285:929 Franz Ferdinand
  341.312:94(100)"1914/1918"
  323(497.11)"1900/1914"
  327(497.11)"16/19"

  COBISS.SR-ID 255569415  Подршка

  HTML5 Powered CSS3 Powered jquery Powered Javascript Powered SEO Powered

  Партнер

  Партнер - Mинистарство културе и информисања
  УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У КРАГУЈЕВЦУ Aдреса: Улица слободе бб, 34000 Крагујевац, Србија Tелефон: +381 34 300-299, +381 34 302-219 Факс: +381 34 370 299

  Број дигитализованих књига:

  Социјалне мреже

  Icon Icon Icon